Stand By Me Lesvos

بیانیه به رسانه ها و عموم: ما در اعتصاب هستیم!

وضعیت پناهندگان و شهروندان لسوس غیرقابل تحمل شده است. سازمان یونان محلی لسووس (SBML) همبستگی خود را با اعتراضات مداوم اعلام کرد. SBML آکادمی است که روزانه به صدها کودک و زن آموزش ارائه می دهد، در پاسخ به این وضعیت وخیم، اعتصاب موقت خواهد کرد. کارمندان ما – افراد محلی میتیلن ، پناهندگان و داوطلبان بین المللی- در همبستگی با شهروندان لسوس و ساکنان اردوگاه پناهندگان موریا اعتصاب کردند. 


اوضاع در لسووس در اوج بحران است. شهروندان محلی اعتصاب کرده اند و خواستار راه حلی هستند که هم به آنها و هم به پناهندگان کمک کند. این هفته شهروندان یونانی و پناهندگان تظاهرات کردند و برای ادامه این تظاهرات در روزهای آینده برنامه ریزی های بیشتری صورت گرفته است. شرایط وحشتناک موجود در این اردوگاه غیرقابل توصیف و غیر انسانی است ، ضرب و شتم و درگیری به یک اتفاق معمولی شبانه تبدیل شده و قتل های هر هفته اتفاق می افتد.
ما به طور کامل از خواسته های ساکنان اردوگاه مانند امنیت، مراقبت های پزشکی و دسترسی به آموزش برای فرزندان خود، و همچنین از خواستهای شهروندان محلی که از دولت خود می خواهند از راه حل بلند مدتی برای حل این بحران استفاده کند، پشتیبانی می کنیم.
تا امروز، آکادمی “”Stand by me Lesvos هر روز صدها مرد ، زن و کودک را آموزش می دهد. با وجود این که حداقل استانداردها در ارائه این آموزشها برآورده نمی شوند (ما نمی توانیم همچنان به ارائه این خدمات ادامه دهیم) و شرایط برای ادامه ارائه این خدمات غیرممکن شده است. ما از اتحادیه اروپا و همه دولت های اروپایی می خواهیم تا مداخله کنند و یک راه حل انسانی برای تحقق خواسته های پناهندگان و شهروندان محلی بیابند.
این تصمیم جمعی از افراد محلی ، پناهندگان و داوطلبان بین المللی است. این یک اعتصاب فعال ، و یک همبستگی نمادین خواهد بود – ما در طی ساعات معمولی و در طی روز وقت خود را در اختیار شما قرار می دهیم تا به شما اطلاعات ارائه بدهیم. در این مدت درباره اینکه چگونه می توانیم در این شرایط بحرانی ادامه دهیم، بحث خواهیم کرد. و از هرکسی که مایل به بازدید و سئوال از آکادمی‌ها باشد استقبال می کنیم.
بسته شدن آکادمی آخرین راه حل است؛ ما امیدواریم تا قبل از انفجار و از کنترل خارج شدن اوضاع که بهای آنرا هم شهروندان لسوس و هم پناهندگان ساکن در موریا پرداخت می کنند، ، بیانیه را منتشر کنیم. ما امیدواریم که شما فقط به درک کردن اوضاع بد پناهجویان و شهروندان محلی لسوس بسنده نکنید بلکه به حمایت فعال از این اقدام مهم بپردازید، که منجر به دست به دست شدن این مطالبات مشخص و مهم به دولتهای اتحادیه اروپا ، یونان و اروپا می شود تا در نهایت راه حلهای انسانی برای حل این بحران پیدا بشود.
لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ، هر زمان که بخواهید ما در دسترس و به سوالات 

Mixalis Avaliotis. +30-6932873200
Ana Hickey: +44-7980578342

 

Mytillini February 4th, 2020 

 

Share: [Sassy_Social_Share]

SBML News

Share This